Vores Marsk er et knudepunkt for initiativer omkring fødevarer.

Vi vil gennem udvikling, netværk, vidensdeling, samarbejde og øget synlighed styrke udbuddet af lokale fødevarer og oplevelser, der relaterer sig til det stedsbundne potentiale og lokal madkultur.

Vores Marsk skal styrke de erhvervsdrivende og skabe grobund for iværksætteri og derigennem skabe vækst og arbejdspladser samt bæredygtige oplevelser til lokale og besøgende.