Vores Marsk er et knudepunkt for initiativer omkring fødevarer.

Vi vil gennem udvikling, netværk, vidensdeling, samarbejde og øget synlighed styrke udbuddet af lokale fødevarer og oplevelser, der relaterer sig til det stedbundne potentiale og lokal madkultur.

Vores Marsk skal styrke de erhvervsdrivende og skabe grobund for iværksætteri og derigennem skabe vækst og arbejdspladser samt bæredygtige oplevelser til lokale og besøgende.

Gennem Vores Marsk kan du få adgang til en masse erhvervstilbud og ressourcer:

Hvem kan gøre brug af tilbuddene?

Det er en forudsætning for deltagelse, at virksomheden er lokal eller regionalt forankret,
f.eks. med produktionen, forarbejdningen, salget eller serveringen.

Derudover henvender tilbuddet sig til virksomheder der gør brug af stedbundne råvarer eller tilbyder en serviceydelse,
som tager afsæt i den lokale madkultur og/eller natur.

Tilbud:

GRATIS for 2021:

Basis pakke – GRATIS 2021 (tilbuddet er en del af projektet Vadehavet og Marsken på spisebordet)

Hvem kan gøre brug af tilbuddene?

Det er en forudsætning for deltagelse, at virksomheden er lokal eller regionalt forankret f.eks. med produktionen, forarbejdningen, salget eller serveringen. Derudover henvender tilbuddet sig til virksomheder der gør brug af stedbundne råvarer eller tilbyder en serviceydelse, som tager afsæt i den lokale madkultur og/eller natur.