Gennem Vores Marsk kan du få adgang til rådgivning:

Hvem kan gøre brug af tilbuddene?

Det er en forudsætning for deltagelse, at virksomheden er lokal eller regionalt forankret,
f.eks. med produktion, forarbejdning.

Derudover henvender tilbuddet sig til virksomheder der gør brug af stedbundne råvarer eller tilbyder en serviceydelse,
som tager afsæt i den lokale madkultur og/eller natur.

Vores Marsk er et netværks – og videnscenter omkring fødevareudvikling langs Vadehavet.

Her mødes erhvervet på tværs af brancher.

Her kan både erhvervsdrivende samt turister og lokale søge viden omkring det stedbundne fødevarepotentiale og madkulturen.

Vores Marsk skal inspirere til flere bæredygtige oplevelser med naturen og madkulturen i fokus.

Vores Marsk samler alle tilbud og tiltag, der er målrettet erhvervet indenfor fødevarer og bliver dermed indgang ift. viden, kurser og uddannelse.

I kalenderen finder du et overblik over kommende arrangementer, kurser, workshops og webinarer.

I 2021 er der fri adgang til viden, workshops og webinarer via projektet Vadehavet og Marsken på Spisebordet.

Rådgivningsforløbene tilbydes til alle virksomheder i projektets geografiske område.
Forløbene omfatter 2 timers rådgivning inkl. forberedelsestid.

Hvem kan gøre brug af tilbuddene?

Det er en forudsætning for deltagelse, at virksomheden er lokal eller regionalt forankret f.eks. med produktionen, forarbejdningen, salget eller serveringen. Derudover henvender tilbuddet sig til virksomheder der gør brug af stedbundne råvarer eller tilbyder en serviceydelse, som tager afsæt i den lokale madkultur og/eller natur.