Projekt Vadehavet og Marsken på Spisebordet

Projektet er søgt med midler fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og har til formål at kickstarte turisme- og fødevareerhvervet med fokus på aktørinvolvering, samskabelse mellem erhvervene, netværk, oplevelsesudvikling, rådgivning og vejledning.
Projektet vil SAMLE de nuværende initiativer i relation til Vadehavet og marsken, så der er et samlet sted, hvor Vadehavet og marskens fødevarer synliggøres, og hvor erhvervet kan indhente viden, udvikle oplevelser i fællesskab og erfaringsudveksle innovative ideer og nye forretningsområder.

Projektets partnere:

Tønder
Erhvervsråd

Tønder Erhvervsråd

Business Region Esbjerg

Business Region Esbjerg

Nationalpark Vadehavet

Nationalpark Vadehavet

Rømø/Tønder Turistforening

Rømø/Tønder Turistforening

Tønder Handelsstandsforening

Tønder Handelsstandsforening

Projektejer:

Mere info:

Tøndermarsk Initiativet

Tøndermarsk Initaitivet

For yderligere information omkring projektet kontakt:

Julie B. Hermansen
Destinationsudvikler,
Tøndermarsk Initiativet.

Projektet er iværksat med tilskud fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses decentrale erhvervsfremmemidler.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse