Fronten af Vores Marsks fødevarehus. Skilt med logo hænger over døren.

Om Vores Marsk

Om Vores Marsk

Vores Marsk er et fødevarehus med fokus på lokale producenter og råvarer. Vi er din lokale butik, partner og netværk.

Vadehavs marsk med får

Vadehavets DNA

Du mærker det straks når du ankommer – men du kan ikke helt sætte fingeren på det. For de heldige der har boet her i længe, er Vadehavets DNA blæst ind i sjælen.

Landet har lagt sig fladt ned, så du kan se langt omkring – og vandet, det kan godt forsvinde langt ud i horisonten – det kommer og går.

Krydret af den salte vind der blæser velkomment fra vest, kan du både se, mærke og smage den særlige DNA, som findes ved Vadehavet – en kombinationen af landet, vandet, luften, de levende væsner, historien og horisonten.

Fugle på sten i vandet

Vores Marsks fokusområder

Hos Vores Marsk koncentrerer vi os hovedsageligt om 3 ting: Vores butik, events og forretningsudvikling

I vores butik finder du et udvalg af lækre produkter fra lokale producenter, og vi forsøger hele tiden at udvide både sortimentet og producentlisten.

Vores Events afholdes i samarbejde med vores partnere med et fokus på både salg af fødevarer og fødevareoplevelser samt formidling af egnsretter og vore madkultur.

Vores forretningsudvikling består i at hjælpe vores partnere med at videreudvikle deres virksomheder, som alle har det til fælles, at de beskæftiger sig med fødevarer.

 

Marsk landskab

Vadehavet og Marskens fødevarer i fokus

Fødevarehuset Vores Marsk er et samlingssted for fødevarer langs Vadehavet. Gennem synlighed og samarbejde styrker vi udbuddet af lokale fødevarer, lokal madkultur og naturoplevelser.

Vores Marsk har til formål at medvirke til skabelsen af flere arbejdspladser indenfor fødevareerhvervet samt grobund for flere iværksættere langs Vadehavet. Den afledte effekt af indsatsen vil skabe flere bæredygtige oplevelser med fokus på fødevarer og madkultur, samt medvirke til et øget udbud af fødevarer til lokale og turister.

Vores Marsk har derfor en opgave i at synliggøre og formidle lokale fødevarer og oplevelser, der har fokus på fødevarer og madkultur overfor både erhvervet, lokale forbrugere og turister.

Tønder Erhvervsråd har ansvaret og den daglige ledelse af Fødevarehuset Vores Marsk.

Vores Marsk er iværksat med midler fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses decentrale erhvervsfremmemidler. Der er bl.a. givet tilskud til projektopstart, formidling og erhvervsudvikling.

Marsken og Vadehavet

Scroll igennem galleriet herunder og se de flotte billeder fra Vadehavet og Marsken.

Marsk strand Fugle på sten i vandet Om Vores Marsk Vadehavs marsk med får Marsk landskab Vand med skyer der spejler sig Vadehavet Mennesker der vandre ved Vadehavet, for at finde østers og blåmuslinge. Sort sol over marsklandet. Trækfugle