Skrevet: 26. september 2022

Vores Marsk lancerer ”shop in shop” koncept.

Vores Marsk er nu klar til at tilbyde nuværende og potentielle partnere et ekstra tilbud

Vores Marsk lancerer ”shop in shop” koncept.

“Shop in shop” konceptet skal være med til i større udstrækning at synliggøre de regionale fødevareprodukter produceret af producenter langs Vadehavet og samtidig gøre produkterne mere tilgængelig for både lokale borgere og turister.

Vores Marsk er efterhånden blevet et kendt ”brand” blandt lokale forbrugere, og målet er, at flere lokale og turister har mulighed for og køber flere af de lokale produkter. Det skal ske ved denne større eksponering og stærke platform, hvor de gode historie, som knytter sit til produkterne og vores egn, fortælles.

Det er planen, at forbrugerne skal kunne finde Vores Marsks ”shop in shop” koncept i udvalgte butikker og andre udsalgssteder langs vadehavet fra Tønder/Højer i syd til Varde/Ho Bugt i nord.

Det vil blive en løbende udrulning, og du vil på vores hjemmeside finde de forskellige steder som har et ”shop in shop” koncept med udvalgte lokale produkter.

Er du erhvervsdrivende? Shopløsningen kan sammenstykkes individuelt til den enkelte butik eller udsalgssted, og prisen for en lille shopløsning starter på omkring 500 kr. plus et årlig partnerskab af Vores Marsk (1000 kr. i 2022).

Er du interesseret i at høre mere om ”shop in shop” konceptet, kontakt Jesper Monsrud, Vores Marsk, nedenfor.

Har du spørgsmål?

Skriv eller ring til os.

Dine oplysninger

Din besked