Skrevet: 8. maj 2023

Udvikler for at vækste

Tonny Tychsen, ejer af Ellum Biavl, havde længe ønsket at opdatere virksomhedens visuelle identitet og kommunikation for at tiltrække flere kunder og erobre nye markeder. Med støtte fra Fødevarehuset Vores Marsk og samarbejde med rådgivere som Kis Thy og Kenni Holdt, lykkedes det Ellum Biavl at opdatere sin grafiske identitet og opdele sine forretningsområder mere overskueligt på hjemmesiden og SoMe-platforme. Ellum Biavl er kendt i det sønderjyske for at avle bidronninger, bifamilier og producere biavlerudstyr, og virksomheden er nu klar til at erobre nye markeder og samarbejdspartnere takket være den opdaterede identitet og strategi.

Udvikler for at vækste

Ellum Biavl er en virksomhed, der er specialiseret i avl af bidronninger, bifamilier og produktion af biavlerudstyr. Virksomheden ejes af Tonny Tychsen og har base i det sønderjyske, hvor den er kendt af både forbrugere og andre biavlere. Ellum Biavl har i mange år været en vigtig spiller i lokalsamfundet og er kendt for at levere høj kvalitet og troværdighed i deres produkter og service.

Med den fornyede grafiske identitet og strategi for erobring af nye markeder er Ellum Biavl nu klar til at ekspandere og tiltrække flere kunder og samarbejdspartnere. Virksomheden har fokus på at opretholde sin høje kvalitet og troværdighed i alle aspekter af forretningen, og ønsker at opbygge langvarige relationer med sine kunder og samarbejdspartnere.

Ellum Biavl er ikke kun en virksomhed, der fokuserer på at skabe vækst og profit, men også en virksomhed med et stærkt engagement i miljø og bæredygtighed. Som en virksomhed, der arbejder med bier og naturlige produkter, har Ellum Biavl en dyb respekt for naturen og ønsker at bidrage til en bæredygtig fremtid for vores planet.

For Ellum Biavl have en fornyet grafisk identitet en række positive mål for virksomheden:

  • Mere moderne og tidssvarende: En opdateret grafisk identitet kan hjælpe med at modernisere og opdatere virksomhedens image og gøre det mere relevant og tidssvarende.
  • Mere professionelt og troværdigt: En professionel og sammenhængende grafisk identitet kan signalere høj kvalitet og troværdighed, hvilket kan hjælpe med at tiltrække flere kunder og samarbejdspartnere.
  • Bedre kommunikation: En mere formidlende kommunikation om virksomhedens produkter og forretningsområder kan gøre det lettere for potentielle kunder og samarbejdspartnere at forstå, hvad Ellum Biavl tilbyder.
  • Bedre differentiering: En unik og genkendelig grafisk identitet kan hjælpe med at differentiere Ellum Biavl fra konkurrenterne og gøre det lettere at huske og genkende virksomheden.
  • Erobring af nye markeder: Med en opdateret grafisk identitet og en strategi for erobring af nye markeder kan Ellum Biavl øge sin synlighed og tiltrække flere kunder og samarbejdspartnere fra forskellige markeder og regioner.

Men hvordan kommer man i gang med sådan en opgave?

Det er vigtigt at få sparring fra professionelle i sådanne sager, fordi det kan hjælpe virksomheden med at tage de rigtige beslutninger og sikre, at strategien og planen er så effektiv som muligt. Professionelle kan give ekspertise og viden, som virksomheden måske ikke selv besidder, og kan bidrage med nye idéer og perspektiver på virksomhedens udfordringer.

I tilfældet med Ellum Biavl, har virksomheden fået hjælp fra både en virksomhedsrådgiver og en grafisk designer til at opdatere deres strategi og grafiske identitet. Dette har hjulpet virksomheden med at opnå et mere klart fokus, skabe en mere engagerende og visuelt attraktiv præsentation af deres produkter og styrke deres brand og markedsposition.

Samtidig kan professionel sparring også hjælpe virksomheder med at undgå fejl og risici, som kan have negative konsekvenser på lang sigt. Ved at samarbejde med eksperter kan virksomheder også lære at håndtere fremtidige udfordringer mere effektivt og succesfuldt.

En opdateret forretningsplan

Samtidigt havde Ellum Biavls forretningsplan også brug for en opdatering, som kan have flere fordele for en virksomhed.

For det første kan en opdateret forretningsplan hjælpe virksomheden med at opnå en bedre forståelse for deres nuværende og fremtidige forretningsmuligheder og -udfordringer. Det kan hjælpe virksomheden med at identificere områder, hvor der er potentiale for vækst, og hvor de kan optimere deres forretningspraksis.

En opdateret forretningsplan kan også hjælpe med at sikre, at virksomheden har en klar og fokuseret strategi, som er rettet mod at nå deres mål og realisere deres vision. Det kan hjælpe virksomheden med at kommunikere deres vision og strategi til interessenter, herunder investorer og kunder, og få dem til at købe ind på deres ideer.

Forretningsplanen kan også hjælpe virksomheden med at minimere risici og undgå unødvendige omkostninger og tab. Det kan hjælpe dem med at identificere eventuelle udfordringer og forberede sig på at håndtere dem.

Endelig kan en opdateret forretningsplan hjælpe med at sikre, at virksomheden er i stand til at tilpasse sig hurtigt til ændringer i markedet og omgivelserne. Det kan hjælpe virksomheden med at forblive konkurrencedygtig og sikre deres langsigtede succes.

Hjælp fra baglandet

Ellum Biavl er samtidigt partner i Fødevarehuset Vores Marsk, og de kunne derfor tage fat på denne udfordring gennem en indledende sparring og ligge en plan, som hurtig førte frem til at få sat de rigtige rådgivere på opgaven. Takketvære projektmidler kunne Vores Marsk samtidig støtte udviklingsopgaven økonomisk, således barrieren for at igangsætte opgaven blev noget mindre og springet kunne tages.

Kis Thy fra virksomheden Insikt hjalp Ellum Biavl med at få lavet en overskuelig forretningsplan med et fokus på erobringen af nye markeder, flere samarbejdspartnere og nye forbrugere. Inden denne opgave kan igangsættes, kom den grafisk identitet på plads og nye etiketter fremstillet i samarbejde med Kenni Holdt fra virksomheden Fremad.

”Jeg er utrolig tilfreds med resultatet og for de forskellige samarbejder – det har, trods et på runder frem og tilbage for at komme helt i mål med den grafiske profil og etiketterne, været alle anstrengelserne værd”, udtaler Tonny fra Ellum Biavl.

Ellum Biavl

Produkter fra denne producent forhandles i vores Fødevarehus i Tønder.