Østers på køl. Østers kan findes ved Vadehavet.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Projekt – vadehavet og marsken på spisebordet

Vores Marsk er startet på baggrund af projektet Vadehavet og marsken på spisebordet. Projektet startede i 2020 og var støttet med midler fra Erhvervsfremme Bestyrelsen.
Projektet blev skabt i samarbejde mellem flere partnere: Business Regions Esbjerg, Rømø/Tønder Turistforening, Tønder Handelsstandsforening, Tønder Erhvervsråd og Nationalpark Vadehavet. Tovholder og initiativtager på projektet var Tøndermarsk Initiativet.
Projekt Vadehavet og marsken på spisebordet var geografisk afgrænset til vadehavs regionen, dette valg blev truffet på baggrund af en fødevare-DNA-rapport udarbejdet af Madkulturen. Rapporten påviser at Vadehavs regionen rummer flere madkulturelle fællesnævnere både i naturen og i madkulturens historie.
Formålet med projektet
– At skabe nye samarbejder på tværs af værdikæden og styrke virksomhedernes indtjening og evne til forretningsudvikling i partnerskaber.
– At udvikle en langsigtet indsats omkring lokale fødevarer og turisme.
– At udvikle produkter og oplevelser af høj kvalitet, som turisterne er villige til at betale (mere) for og som kan forlænge sæsonen.
– At udvikle Vadehavsområdet som en kulinarisk destination med tilknyttede bæredygtige natur- og fødevareoplevelser.
Efter projektets afslutning i 2022, blev output fra projektet forankret hos Tønder Erhvervsråd. Partner gruppen bag projektet er i dag en del af den strategisk styregruppe for Vores Marsk.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Projekt – vadehavet og marsken på spisebordet

  • KategoriProjektpartner