3ST Cirkulær Turisme i Nordsøen

3ST Cirkulær Turisme i Nordsøen

Forbinder Viden og Færdigheder

Forbinder Viden og Færdigheder

3ST-projektet samler næsten alle syv lande i Nordsøregionen for at styrke samarbejdet og udbrede de færdigheder og succesfulde tilgange, der er nødvendige for en cirkulær overgang i turismesektoren.

Turismens indflydelse på Nordsøregionen

Turisme og fritidssektoren er betydelige bidragsydere til Nordsøregionen. Regionen byder velkommen til 13% af de turister, der besøger EU, hvilket repræsenterer næsten 400 millioner overnatninger (Eurostat). Derfor har turismen en alvorlig indvirkning på miljøet og spiller en vigtig rolle i udviklingen af lokalsamfund, regioner og byer. Men turismens indvirkning på lokale ressourcer og klimaforandringer er stor: UNWTO (2019) estimerer, at turismens drivhusgasemissioner vil stige til 5,3% af det globale total inden 2030.

Da turismen er en af de hurtigst voksende sektorer, er overgangen til bæredygtige systemer presserende nødvendig. Men hvad skal der til for at opnå dette mål? Projektets bud er en mere cirkulær tankegang.

 

Øget cirkulære færdigheder inden for turisme er nødvendige

Tekniske innovationer til at arbejde mere cirkulært er stigende. Imidlertid kræver implementering af cirkularitet specifikke færdigheder, som ikke alle har udviklet i samme omfang. At styrke disse færdigheder er afgørende for en mere cirkulær sektor. Dette gælder for hele turismeindustrikæden: iværksættere, lokal politikkere og leverandører skal samarbejde og skabe en integreret tilgang til cirkularitet. Med mere effektive samarbejder og forbedrede færdigheder sænker vi barrieren for cirkulær iværksætteri og giver et bæredygtigt løft til turisme- og fritidssektoren.

 

Forskning i samarbejde: fra teori til praksis

I projektet forener tre videnspartnere kræfter for at forske i og monitorere samarbejder i branchen. Fokus er på at dele viden om destinationsudvikling, interessentmotivation og modeller til værdiskabelse (Theory of Change). Modellerne vil blive testet og evalueret i ni regionale pilotprojekter om reduktion af affald, energi og vand. Pilotprojekterne vil involvere nøgleaktører i turismesektoren såsom lokale myndigheder, SMV-iværksættere og relevante interessenter.

 

Et stimulerende klima for cirkularitet i virksomheder

3ST vil hjælpe interessenter i turismen med at implementere samarbejdsmodeller og bæredygtige praksisser. Vi vil fokusere på at bringe flere aktører i værdikæden sammen og bruge træning, coaching og teamwork til at skabe en holistisk tilgang til bæredygtig turisme i Nordsøregionen.

 

Resultaterne af dette projekt inkluderer:

  • Fælles strategier og handlingsplaner om cirkularitet for organisationer og iværksættere

 

  • Ni bedste praksis-cases, der illustrerer succesfulde samarbejder

 

  • Mere end 300 organisationer, der har forbedret deres færdigheder gennem transnationalt samarbejde.

 

  • At skabe en bedre Nordsøregion for fremtiden

 

At skabe en mere bæredygtig økonomi er en af de største udfordringer, Den Europæiske Union står over for. Derfor finansierer EU banebrydende ideer, der understøtter en bæredygtig udvikling i Nordsøregionen. 3ST-projektet modtager finansiering fra Interreg North Sea Programme 2021-2027, medfinansieret af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

 

Projektstart: 01.11.23

 

Projektafslutning: 28.02.2027

 

Projektlængde: 40 måneder

 

Totalbudget: € 4.403.067

 

ERDF-medfinansiering: €2.641.840

 

Mere om projektet vil blive delt på vores hjemmeside: https://www.interregnorthsea.eu/3st

Besøg hjemmeside

3ST Cirkulær Turisme i Nordsøen