LAG, Haderslev & Tønder logo

LAG Haderslev-Tønder

LAG Haderslev-Tønder

Læs mere om LAG her

De lokale aktions grupper (LAG’er) er med til at skabe udvikling, innovation og vækst i landdistrikterne og i lokalsamfundene, og arbejder helt centralt for bedre bosætning og nye arbejdspladser i landdistrikterne. Dette gør LAG’erne blandt andet ved at give tilskud til relevante projekter.

LAG-ordningerne administreres efter LEADER-metoden, der sikrer, at lokale kræfter har direkte indflydelse på udviklingen i landdistrikter og fiskeriområder. Det sker gennem LAG´erne, der har en udviklingsstrategi, som giver retningslinjer for, hvilke type af projekter, LAG’en ønsker at give tilskud til.

https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/rural-development_da

Vision

Visionen for LAG Haderslev-Tønder er “vågen, vild og visionær – for naturlige oplevelser” og det dækker over syv indsatsområder:

Vores overordnede indsatser er:

  1. Iværksættere – Sønderjyder kan og vil
  2. Tomme bygninger – gentænk forladte og tomme bygninger
  3. Bosætning
  4. Smag på Sønderjylland – madoplevelser
  5. Den sønderjyske historie i nye oplevelser og fortællinger
  6. Naturen i alle former
  7. Unge i fart

 

Besøg hjemmeside

LAG Haderslev-Tønder

LAG'erne er oprettet som led i EU og Danmarks Landdistriktsprogrammer.