Skrevet: 20. september 2022

Samarbejde med SenseOfNordicFood

Vores Marsk og projektpartnere går i dybden med udvikling frem mod 2025

Samarbejde med SenseOfNordicFood

Vores Marsk er temaet op med Jannie fra SenseOfNordicFood for at udarbejde en strategi for Vores Marsk. Strategien skal i første omgang fokusere på, hvordan arbejdet med Vores Marsk udvikles over den nærmeste fremtid, frem til 2025, samt hvordan vi sammen løfter det potentiale, der er for fødevareudvikling langs Vadehavet sammen med de gode projektpartnere i Vores Marsk.

  • Projektpartnerne tæller:
  • Rømø Tønder Turistforening
  • Nationalpark Vadehavet
  • Tønder Kommune
  • Destination Vadehavskysten
  • Tønder Handelsstand
  • Tønder Erhvervsråd

I sidste uge, hvor Jannie var på besøg, indledte vi arbejdet med både virksomhedsbesøg og arbejdsproces. En superspændende og givtig dag! I tæt samarbejde med Vores Marsks erhvervspartnere ser Jannie meget frem imod i de næste par måneder at konkretisere det fine arbejde, der allerede er gjort med Vores Marsk til en levende og forankret strategi.

Jannie har ekspertise med strategi-, innovations- og udviklingsarbejde fra det meste af Norden, hvor hun bl.a. har opbygget udviklingsplatformen “Smaka på Skåne”. Jannie er også ankerkvinden bag Sveriges første fødevarerelaterede strategi, en drikkevarestrategi, der udviklede Skåne som Nordens førende på drikkevarer. Med ekspertise i forretningsudvikling for hovedsageligt mindre virksomheder i Norden, en stor formåen og vilje til brede og spændende samarbejder samt en faglig baggrund i fødevarevidenskab med sensorik som speciale er værktøjskassen mangfoldig og arbejdsmetoderne vidtspændende.

Har du spørgsmål?

Skriv eller ring til os.

Dine oplysninger

Din besked