Skrevet: 10. januar 2023

Danmarks Østersfestival aflyser igen

Pressemeddelelse:

Det er med beklagelse, at bestyrelsen bag Danmarks Østersfestival informerer om, at der ikke bliver østersfestival i februar 2023 som tidligere udmeldt. Årsagen er, at bestyrelsen i øjeblikket undersøger det økonomiske eksistensgrundlag for festival i fremtiden.

Østers med pynt, fanget ved Vadehavet.

Danmarks Østersfestival aflyser igen

Siden bestyrelsen i sommers opsagde samarbejdet med projektlederen, har et større arbejde for at afdække østersfestivalens økonomiske eksistensgrundlag i fremtiden været i gang.

 – I forbindelse med, at vi opsagde projektlederen, har vi i bestyrelsen haft brug for at afdække økonomien nærmere, herunder vores muligheder for at sikre en østersfestival i fremtiden, siger bestyrelsesformand Henrik Willert Nielsen. Undersøgelsen af det økonomiske grundlag ventes afsluttet inden 1. marts 2023.

 Østersaktiviteter i turismeregi

Sideløbende med, at bestyrelsen undersøger tingenes sammenhæng i Danmarks Spisekammer, vil lokale kræfter, som Vores Marsk og Rømø-Tønder Turistforening, arbejde på et nyt format for en østersfestival, der i langt højere grad har et lokalt afsæt og fokus. Planen er at invitere til østersaktiviteter i efteråret 2023, men der vil først komme nærmere information herom i løbet af foråret 2023. 

 – Den nuværende situation ændrer ikke på, at vi fortsat mener, at Rømø-Tønder-området er det hele rigtige sted at afholde en østersfestival på, og at en sådan festival vil blive mest mulig bæredygtig med et stærkt fokus på lokal forankring og aktiviteter for både vokse og børn. Det er derfor vores håb, at der fortsat bliver inviteret til østersaktiviteter i Rømø-Tønder-området, siger Henrik Willert Nielsen.

For yderligere information, kontakt venligst Formand Henrik Willert Nielsen på telefon 45 24 27 21 67 eller e-mail [email protected]

Læs den originale pressemeddelelse her: https://jv.dk/artikel/aflyser-stor-festival-bestyrelse-er-g%C3%A5et-i-gang-med-at-gennemtrawle-%C3%B8konomien 

Har du spørgsmål?

Skriv eller ring til os.

Dine oplysninger

Din besked