Opdateret: 9. september 2022

Strandtrehage

Umiddelbart ligner det en grøn tue af små siv med tykke, trekantede lange strå...
Strand trehage, som kan findes ved Vadehavet.

Sankning

I marsken

Udseende

Umiddelbart ligner det en grøn tue af små siv med tykke, trekantede lange strå, som er plantens blade. I midten af tuerne vokser lange frøstængler, hvor frøene sidder som rækker af perler på snor hele vejen rundt om frøstænglen. Frøstammen hos trehagen er meget længere end strandvejbreden, og de enkelte frø meget større. Bladene på strandtrehagen forbliver trekantede og tynde.

Smag

Bider man i et blad har det en tydelig smag af koriander, derved kan strandtrehage kendes fra Kærtrehage og strandvejbred. Smagen forsvinder ved tilberedning.

Bemærk

Strandtrehage indeholder blåsyre ligesom hyldebær og skal derfor nydes i små mængder. Dog er faren ikke så stor, fordi blåsyre er meget flygtig og forsvinder når planten knuses eller opvarmes. Tre stængler udgør ingen risiko.

Bonus

Fårene i området spiser strandtrehage, når de afgræsser marsk og dige. På den måde får de smagen fra strandtrehage ind med føden.